Algemene voorwaarden | Anne Kære Fotografie | 2013-2024

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Annelies Diertens van Anne Kære Fotografie | Atelier Karmijn.

Bij het boeken van een fotoshoot, beeldverhaal van Anne Kære Fotografie gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden:

Ik , Annelies Diertens, maak gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho ( De nieuwe naam voor wat voorheen de algemene fotografen federatie was. ) welke je hier kunt bekijken of kunt downloaden. Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing.
Bij het aangaan van een samenwerking met mij gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. ( Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.)

Met het akkoord gaan van de offerte/prijsopgaaf als overeenkomst geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Anne Kære Fotografie.

Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
In de offerte staat een omschrijving van de shoot en het aantal uren omschreven. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) en fiscale afdracht binnen Nederland. En exclusief eventueel parkeer en km vergoeding.

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum wordt dus enkel gereserveerd na het akkoord van de offerte.

Wijzigingen in de offerte
Het aantal uren van de offerte kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid. Het overeengekomen aantal uren kan niet ingekort worden.
Of de prijs in mindering gebracht. De datum kan worden verzet mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is. Is de datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.

Toeslagen
Voor bijzondere data zoals weekenden, feestdagen als kerst en oud en nieuw gelden tarieven met toeslagen.

Offertes bedrijven
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn vier weken geldig.
Alle genoemde prijzen in offertes voor bedrijven zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) en fiscale afdracht binnen Nederland. En exclusief eventueel parkeer en km vergoeding.

Locaties
Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Anne Kære Fotografie denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hierin adviseren.
Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is het bruidspaar verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Het bruidspaar is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal voor bruidsfotografie
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 2-4 weken na de trouwdatum geleverd op een online-gallerij van Adobe.
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Anne Kære Fotografie gedaan, er is geen inzage in de RAWbestanden mogelijk en de nabewerking wordt bepaald conform de voorbeelden en stijl van Anne Diertens als fotograaf. Uiteraard worden stijl en kleur met zorg en passie toegepast en zijn er vooraf alle wensen doorgesproken.
RAWbestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het artistiek eindproduct is. Uiteraard worden deze op de hoogst mogelijke resolutie geleverd in jpg. Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Anne Kære Fotografie is hier niet verantwoordelijk voor.

Voor fotografie portret / familiefotografie
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de shoot-datum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor fotografie bedrijven
Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de shoot-datum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)
Voor bruidsfotografie:
De fotograaf mag naar eigen, creatief  inzicht de foto’s maken. Uiteraard zijn hierin meegenomen de wensen van het bruidspaar.
Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé doeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van Anne Kære Fotografie erbij.
Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt: foto: Anne Kære Fotografie. Verder zal altijd in overleg door Anne Kære Fotografie een serie online worden gedeeld. Deze foto’s worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van Dupho (voorheen de Fotografen-federatie), tenzij anders is overeengekomen. Zie hierbij kopje gebruiksrecht.

Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. Kortom ze mogen niet gewijzigd en her-bewerkt worden. De foto's die in opdracht voor de klant gemaakt worden mogen niet worden doorgegeven aan derden. Ook is er vooraf afgesproken voor welk doeleinde de foto's gebruikt mogen worden. Men spreekt hier van gebruiksrecht. Wil men de foto's voor tal van andere doeleinden gebruiken dient men rekening te houden met het afkopen van dit gebruiksrecht. ( Dit geldt niet voor niet- commerciële klanten, als stichtingen/ cultuur / educatie /onderwijs.)

Publicatie door de fotograaf
Foto’s uit de reportage mogen door Anne Kære Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website. Het NIET mogen publiceren van de beelden kost €250,- extra. Voor online plaatsen op social media wordt uiteraard altijd toestemming gevraagd.


Bij het aangaan van een samenwerking met Anne Kære Fotografie zal er geen gebruik worden gemaakt van een andere fotograaf.

Auteursrecht foto’s
–      Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.
–      Het is niet toegestaan foto's te hergebruiken voor andere doeleinden dan is afgesproken. ( hetzij anders is afgesproken voor niet commerciele doeleinden)
–      Het is niet toegestaan foto’s van de fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen, te snijden en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s
(evt met watermerk) mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.
–     Bij het leveren van de foto’s heeft de klant alle recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
–     Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven en afgekocht.
–     Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
–     De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor beroepsmatige promotie doeleinden.
–     De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden :
       “Foto’s gemaakt door Anne Kære Fotografie.


Eigendom Foto’s
Foto’s uit de reportage mogen door Anne Kære Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website. In overleg gebeurt dit op social media.
Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Zie hier voor ook het kopje “auteursrecht foto’s”.

Bewaren bestanden
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een drietal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.


Wijze van betalen
Voor bruidsfotografie:
Na akkoord op de offerte zal een “save the date” factuur worden verzonden. Na betaling hiervan is de datum vastgelegd.
De voorschotnota van de tweede betaling wordt uiterlijk twee weken voor de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient 5 werkdagen voor de huwelijksdag te zijn betaald.
Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald.

Voor bedrijven:
Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Technische problemen.
Anne Kære Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Fuji x serie met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Anne Kære Fotografie schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot weg op een geheugenkaart per camera voor een gedegen risicospreiding.
Anne Kære Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een bestand, of een mislukte opname. Een slechte foto. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen.

Belangrijk:
Bij technische problemen is Anne Kære Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten:
Diner, Parkeren
Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Easy Park indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:
1) Anne Kære Fotografie stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter beschikt Anne Kære Fotografie over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.
2) U heeft het recht het contract te ontbinden.
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen.
De fotograaf zal indien gewenst altijd proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen voor de huwelijksdag, hierdoor komen jullie als echtpaar niet zonder fotograaf ” te zitten”. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De vervangende fotograaf zal de dag professioneel vastleggen. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.
Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt.
Het bruidspaar kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens
De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien de klant dit wenst is het mogelijk dat  de fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de klant wordt gegoogled. Alles gaat in overleg.

Aanvullende informatie voor bruidsfotografie
Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.
Anne Kære Fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.
Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug wilt zien.

Disclaimer
Anne Kære Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Anne Kære Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Anne Kære Fotografie.        
Back to Top