My photographic work reflects my way of seeing things. I have a deep interest for life around me and a desire to share my personal narrative. Whether photographing autonomously or on assignment, my images are imbued with my way of sensitivity and love for nature, earthy textures, encounters with others, our era and surrounding environment. I love to blend those elements in an image. I aim to capture the beauty in life, encouraging others to see the world positively.
"While I was there and captured how I saw it, my photos will make you feel like you were there too."
I use photography to capture the precious moments of life and to create special heirlooms that can be shared and cherished. My visual style is marked by an artistic, poetic atmosphere and the use of natural daylight. I aim to create authentic and intimate visual stories with warm vibrant colours that have a cinematic quality.
Mijn fotografisch werk weerspiegelt mijn manier van kijken, mijn belangstelling voor het leven om me heen èn het verlangen om een intiem verhaal te delen. Of ik nu autonoom fotografeer of in opdracht, in mijn beelden zit vrijwel altijd een emotie die gaat over mijn liefde voor de natuur, aardse texturen, ontmoetingen met anderen, onze omgeving en het tijdperk waarin we leven. Ik houd ervan om deze elementen in een beeld te laten samenkomen. Ik streef ernaar de schoonheid van het leven vast te leggen en anderen aan te moedigen de wereld positief te zien. Mijn visuele stijl wordt gekenmerkt door een filmische, poëtische sfeer en het gebruik van natuurlijk daglicht. 
"Terwijl ik daar was en vastlegde hoe ik het zag, zullen mijn foto's je het gevoel geven dat je er ook was."

Back to Top